Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram

MỤC LỤC

Hợp nhất thử nghiệm Ropsten của Ethereum dự kiến ​​sẽ bắt đầu trong 48 giờ tới.

Ropsten, mạng thử nghiệm lâu đời nhất của Ethereum, sắp trải qua quá trình chuyển đổi sang bằng chứng cổ phần – là một trong những thử nghiệm cuối cùng trước khi hợp nhất trên chuỗi khối Ethereum chính. Mặc dù thời gian chính xác cho việc hợp nhất Ropsten sẽ dao động tùy thuộc vào một số biến số, nhưng nó dự kiến ​​sẽ xảy ra vào thứ Tư, theo một bài đăng trên blog chính thức từ Ethereum.  

Mục tiêu chính của việc hợp nhất testnet là để thực hiện việc hợp nhất mạng chính của Ethereum vào cuối năm nay. Các nhà phát triển cốt lõi Ethereum đã thực hiện các thử nghiệm hợp nhất trong quá khứ, bao gồm một phân nhánh bóng tối trên mạng chính và một hợp nhất khác trên một mạng thử nghiệm có tên là Kiln.

Sự kiện này sẽ lấy hai chuỗi của Ropsten – một bằng chứng công việc, một là chuỗi báo hiệu bằng chứng cổ phần – và kết hợp mã của chúng với nhau. Đây là quá trình tương tự mà quá trình hợp nhất mạng chính Ethereum sẽ trải qua sau này.

Hợp nhất Ropsten là một trong nhiều bước quan trọng để kiểm tra xem phần mềm máy khách được sử dụng để chạy các nút Ethereum có hoạt động bình thường và không có lỗi trong sự kiện hay không. Một số nhóm phần mềm khách hàng tham gia vào quá trình hợp nhất Ropsten sắp tới bao gồm Lighthouse, Lodestar, Prysm, Nimbus, Teku, Besu, Erigon, go-ethereum (geth) và Nethermind.

Việc hợp nhất sắp tới sẽ chỉ xảy ra sau khi phiên bản Proof-of-work của Ropsten vượt qua một chỉ số được quyết định trước gọi là tổng độ khó cuối cùng. Điều này được đặt ở mức rất cao là 50 phần tư tỷ để ngăn bất kỳ thực thể độc hại nào gây rối với việc hợp nhất bằng cách thu thập hashrate một cách giả tạo (xảy ra lần đầu tiên thử nghiệm này được lên lịch).
Vì Ropsten là một testnet nên hashrate của nó thấp. Do đó, các nhà khai thác nút hợp nhất sẽ phải định cấu hình thủ công máy khách của họ để ghi đè Độ khó tổng thể đầu cuối Ropsten (TTD), cho cả lớp thực thi và máy khách trình phát đồng thuận của họ. Việc này dự kiến ​​sẽ được hoàn thành vào cuối ngày hôm nay.

Ngay sau khi khách hàng báo cáo và khắc phục các sự cố được quan sát thấy trong hợp nhất Ropsten, các nhà phát triển sẽ chuyển sang các thử nghiệm hợp nhất khác được lên kế hoạch trên các testnet khác, bao gồm cả Goerli và Sepolia. 

Theo dõi các nền tảng mạng xã hội của chúng tôi để cập nhật các thông tin mới nhất: @vicgroup | Linktree

VỀ CHÚNG TÔI

Vic Ventures là tổ chức đầu tư chuyên nghiệp trong thị trường Crypto được thành lập 01/2022 – Nhằm xây dựng cộng đồng chất lượng, có kiến thức, và ươm mầm cho các công ty start up và các dự án trong lĩnh vực Blockchain trên toàn cầu.

VỀ CHÚNG TÔI

Vic Ventures là tổ chức đầu tư chuyên nghiệp trong thị trường Crypto được thành lập 01/2022 – Nhằm xây dựng cộng đồng chất lượng, có kiến thức, và ươm mầm cho các công ty start up và các dự án trong lĩnh vực Blockchain trên toàn cầu.

Đăng Ký Nhận Thông Tin