Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram

MỤC LỤC

Cộng đồng Fantom bỏ phiếu cho đề xuất giảm phần thưởng đặt cược.

Cộng đồng Fantom hiện đang bỏ phiếu cho một đề xuất quản trị nhằm tìm cách giảm phần thưởng trả cho người xác thực mạng.

Fantom thưởng cho người dùng vì đã đặt FTM của họ – tài sản gốc của blockchain – trên mạng. Người dùng với 50.000 FTM đã đặt cọc cũng có thể chạy các nút xác thực để xử lý các giao dịch trên mạng và kiếm phần thưởng. Phần thưởng đặt cược của Fantom hiện ở mức 13% cho các mã thông báo đã đặt cược với thời gian kiểm tra một năm. Những phần thưởng này là từ phí giao dịch được thanh toán trên mạng và dự kiến ​​sẽ được phân phối cho đến năm 2024.

Đề xuất mới này của Fantom lập luận về việc giảm tỷ lệ phần thưởng đặt cược 13% để phù hợp với mức trung bình của thị trường. Theo đề xuất do giám đốc phát triển kinh doanh của Fantom Foundation – Sam Harcourt, tỷ lệ của Fantom cao hơn các mạng Layer 1 “đáng chú ý” khác bao gồm Ethereum, Solana, Avalanche và Binance Smart Chain (BNB).

Đề xuất cũng lập luận ủng hộ việc giảm tỷ lệ do sự gia tăng khối lượng phần thưởng đặt cược Fantom cho những người xác nhận. Dữ liệu từ FTMScan cho thấy thu nhập của người xác thực đã tăng 120.000% trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022.

Bằng cách giảm tỷ lệ phần thưởng cho người xác nhận, đề xuất của Harcourt có thể kéo dài lượng phát thải FTM ra ngoài năm 2024. Đề xuất có năm lựa chọn bỏ phiếu, bốn trong số đó cung cấp tùy chọn giảm tỷ lệ xuống từ 3% đến 6%. Tỷ lệ này sẽ kéo dài lượng FTM từ 4 đến 9 năm (2026 đến 2031). Lựa chọn bỏ phiếu thứ năm là không thay đổi tỷ lệ phần thưởng sẽ khiến lượng Fantom kết thúc vào năm 2024.

Việc bỏ phiếu cho đề xuất đã bắt đầu vào thứ Hai và có thể diễn ra cho đến ngày 4 tháng 2 năm 2023. Cuộc bỏ phiếu có thể kết thúc vào ngày 15 tháng 8 nếu các cuộc thăm dò đã đạt đến mốc 67% túc số. Quorum hiện chỉ ở mức 1,8% tính đến thời điểm xuất bản. Dữ liệu từ trang bỏ phiếu cho thấy 99% ủng hộ tỷ lệ phần thưởng đặt cược 6% trên mạng. Lượng phát thải Fantom sẽ tiếp tục trong bốn năm nữa nếu tỷ lệ phần thưởng này được lựa chọn trong cuộc bỏ phiếu.

Hãy đăng ký và tham gia các nhóm, channel của Vic Ventures : @vicventures | Linktree

VỀ CHÚNG TÔI

Vic Ventures là tổ chức đầu tư chuyên nghiệp trong thị trường Crypto được thành lập 01/2022 – Nhằm xây dựng cộng đồng chất lượng, có kiến thức, và ươm mầm cho các công ty start up và các dự án trong lĩnh vực Blockchain trên toàn cầu.

VỀ CHÚNG TÔI

Vic Ventures là tổ chức đầu tư chuyên nghiệp trong thị trường Crypto được thành lập 01/2022 – Nhằm xây dựng cộng đồng chất lượng, có kiến thức, và ươm mầm cho các công ty start up và các dự án trong lĩnh vực Blockchain trên toàn cầu.

Đăng Ký Nhận Thông Tin