Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram

MỤC LỤC

Cơ chế đốt Token PAN trên sàn Pandora Digital

Giao thức Pandora duy trì sự cân bằng tốt giữa PAN đang lưu hành và PAN bị đốt cháy, nhưng vẫn làm tăng sự khan hiếm của mã thông báo và ngăn chặn lạm phát.

Người dùng đồng thời kiếm được PAN trên đường đi với Cơ chế khai thác thương mại và đốt nó mỗi khi họ chế tạo PandoBoxes.

Các token PAN được thanh toán cho chế tạo PandoBoxes sẽ bị đốt cháy. Giá cố định để chế tạo một PandoBox là 1000 PAN. Với mức giá này, người dùng có thể chọn thanh toán hoàn toàn bằng PAN, hoặc thanh toán bằng PAN và một phần PSR tương đương với 200 PAN, nghĩa là sẽ có 800 PAN hoặc 1000 PAN bị đốt cháy

VỀ CHÚNG TÔI

Vic Ventures là tổ chức đầu tư chuyên nghiệp trong thị trường Crypto được thành lập 01/2022 – Nhằm xây dựng cộng đồng chất lượng, có kiến thức, và ươm mầm cho các công ty start up và các dự án trong lĩnh vực Blockchain trên toàn cầu.

VỀ CHÚNG TÔI

Vic Ventures là tổ chức đầu tư chuyên nghiệp trong thị trường Crypto được thành lập 01/2022 – Nhằm xây dựng cộng đồng chất lượng, có kiến thức, và ươm mầm cho các công ty start up và các dự án trong lĩnh vực Blockchain trên toàn cầu.

Đăng Ký Nhận Thông Tin